Ładuję...

Regulamin korzystania z systemu eRozrys - DARO 2

REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU DO OPTYMALIZACJI i ZAMÓWIE┼â

eRozrys  ………….

  1. 1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE, WST─śP.

1.1.   System internetowy optymalizacji i zamówie┼ä eRozrys - DARO 2, który dzia┼éa pod adresem http://erozrys.daro2.pl  (nazywany dalej eRozrys),  jest w┼éasno┼Ťci─ů P.P.H.U. DARO 2 S.C.

1.2.   Regulamin okre┼Ťla zasady realizowania us┼éug w systemie internetowym eRozrys .

 

 

  1. 2.      ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

2.1.   System internetowy optymalizacji i zamówie┼ä eRozrys, s┼éu┼╝y do dokonywania zakupu us┼éugi ci─Öcia i okleinowania p┼éyt meblowych wraz z materia┼éami podlegaj─ůcymi obróbce,   przeznaczonymi  dla szeroko rozumianej bran┼╝y stolarskiej.

 

2.2.   Dokonywanie zakupów w systemie eRozrys zarezerwowane jest wy┼é─ůcznie dla osób prawnych i spó┼éek prawa handlowego prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w bran┼╝y stolarskiej. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawid┼éowe wype┼énienie formularza zamówienia przez osoby wcze┼Ťniej zarejestrowane w systemie eRozrys i przes┼éanie zamówienia.

 

2.3.   Z┼éo┼╝enie zlecenia optymalizacji jest ka┼╝dorazowo potwierdzane drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej wykorzystuj─ůcej adres e-mail widniej─ůcy w koncie Klienta.

 

2.4.   Klient ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za zlecenia wprowadzane za po┼Ťrednictwem jego konta oraz zobowi─ůzuje si─Ö do pokrycia kosztów zwi─ůzanych z ich realizacj─ů.

2.5.   Klient odpowiada za wprowadzone zlecenie, tj.: wybrany materia┼é (p┼éyta meblowa), wybrane obrze┼╝e (okleina) i jej parametry, wymiary d┼éugo┼Ťci i szeroko┼Ťci formatki meblowej, ilo┼Ť─ç formatek meblowych, zgodno┼Ť─ç z us┼éojeniem, wskazanie kraw─Ödzi do okleinowania. DARO 2 nie dokonuje ┼╝adnych modyfikacji wprowadzonych danych w ca┼éym cyklu obs┼éugi zlecenia.

2.6.   Zarejestrowany klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonywania nieograniczonej, bezp┼éatnej liczby optymalizacji systemu. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys s┼éu┼╝─ů wy┼é─ůcznie do finalnego z┼éo┼╝enia zamówienia na us┼éug─Ö ci─Öcia i okleinowania p┼éyt meblowych w DARO 2.

2.7.   Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje s─ů rejestrowane i mog─ů by─ç w ka┼╝dym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys.

2.8.   W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys, które nie prowadz─ů do zawarcia umowy sprzeda┼╝y, administrator ma prawo czasowego cofni─Öcia u┼╝ytkownikowi dost─Öpu do systemu internetowego eRozrys, do momentu wyja┼Ťnienia braku sk┼éadania zlece┼ä, b─ůd┼║ te┼╝ trwa┼éego usuni─Öcia konta w systemie.

2.9.   Przyj─Öcie przez system internetowy eRozrys ka┼╝dego z┼éo┼╝onego zamówienia jest potwierdzane drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem e-maili wykorzystuj─ůcych adres e-mail widniej─ůcy w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzeda┼╝y dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez DARO 2.

2.10.                   Zamawiaj─ůcy mo┼╝e wprowadzi─ç ewentualne korekty do zamówienia wy┼é─ůcznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezp┼éatnych optymalizacji.

2.11.                   Sk┼éadaj─ůc zamówienie, Klient o┼Ťwiadcza, ┼╝e zapozna┼é si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu systemu internetowego eRozrys. i akceptuje jego postanowienia.

2.12.                   DARO 2 zastrzega sobie prawo odrzucenia b┼é─Ödnie lub cz─Ö┼Ťciowo wype┼énionych formularzy zamówienia i nie dokonywania potwierdze┼ä wadliwie z┼éo┼╝onego zamówienia.

 

2.13.                   DARO 2 do ka┼╝dego zamówienia, wystawia dokument sprzeda┼╝y, którym jest PARAGON lub faktura VAT.

 

2.14.                   Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, ┼╝e towar jest dost─Öpny w magazynie lub u dostawców p┼éyt meblowych oraz oklein oferowanych systemie internetowym eRozrys. W przypadku niedost─Öpno┼Ťci cz─Ö┼Ťci towarów obj─Ötych zamówieniem Klient b─Ödzie poinformowany o statusie zamówienia co umo┼╝liwi mu podj─Öcie decyzji o np. cz─Ö┼Ťciowej jego realizacji lub jego anulowaniu.

 

  1. 3.      WARUNKI ZAP┼üATY I DOSTAWY TOWARÓW

3.1.   Klient ma prawo wybra─ç jedn─ů z nast─Öpuj─ůcych form zap┼éaty zamówionego towaru:

a)        Przelewem na rachunek bankowy:

b)        Osobi┼Ťcie w kasie firmy DARO 2 przy odbiorze towaru

c)        Za pobraniem przy odbiorze dostarczonego przez firmy kurierskiej zlecenia.

 

W przypadku dokonywania p┼éatno┼Ťci przelewem, warunki dokonania tej p┼éatno┼Ťci zostan─ů ustalone indywidualnie mi─Ödzy Klientem a DARO 2.

3.2.   W potwierdzeniu z┼éo┼╝onego zamówienia DARO 2 wskazuje na jedn─ů z nast─Öpuj─ůcych form dostawy zamówionego towaru:

d)       odbiór osobisty we siedzibie DARO 2;

e)        dostawa za po┼Ťrednictwem transportu DARO 2;

f)         dostawa za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej.

3.3.   DARO 2 stara─ç si─Ö b─Ödzie realizowa─ç zamówienia najpó┼║niej w terminie 3 dni roboczych od momentu dokonania potwierdzenia zamówienia Klienta zastrze┼╝eniem pkt 2.14 jednak termin ten mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu w przypadku du┼╝ej ilo┼Ťci zamówie┼ä.

3.4.   W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma prawo do sprawdzenia zgodno┼Ťci otrzymanego towaru z zamówieniem. Je┼╝eli  towar jest inny ni┼╝ zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówi─ç odbioru produktu i z┼éo┼╝y─ç protokó┼é reklamacji u uprawnionego pracownika DARO 2.

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania ) oraz ilo┼Ťciowe po odbiorze z magazynu lub po  dostawie nie b─Öd─ů uwzgl─Ödniane.

3.5.   Przewidywany czas dostawy oraz jej koszt okre┼Ťlony jest w opisie produktu. Koszty dostaw mog─ů ulec zmianie wraz ze zmian─ů cenników operatorów.

3.6.   W celu usprawnienia procesu realizacji zlece┼ä w systemie internetowym eRozrys. Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta systemu internetowego eRozrys  ka┼╝dy Klient b─Ödzie otrzymywa┼é na podany przy rejestracji adres e- mailowy wiadomo┼Ťci dotycz─ůce zamawianych przez niego produktów.

 

  1. 4.      REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1.   Je┼╝eli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to mo┼╝e skorzysta─ç ze ┼Ťwiadcze┼ä gwarancyjnych DARO 2. Wady Klient powinien zg┼éosi─ç niezw┼éocznie, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 3 dni od dnia odbioru towaru.  

4.2.   W przypadku stwierdzenia uszkodze┼ä mechanicznych, powsta┼éych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpo┼Ťrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczy─ç przedmiot zlecenia na adres DARO 2 widniej─ůcy na fakturze.

4.3.   Do reklamowanego towaru nale┼╝y do┼é─ůczy─ç dokument zakupu.

4.4.   Reklamacje rozpatrywane s─ů najpó┼║niej w ci─ůgu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez DARO 2 reklamowanego produktu i zg┼éoszenia reklamacyjnego wskazuj─ůcego na konkretne wady produktu.

4.5.   W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pe┼énowarto┼Ťciowy, a je┼Ťli b─Ödzie to ju┼╝ niemo┼╝liwe (na przyk┼éad z powodu wyczerpania towaru), DARO 2 zwróci Klientowi równowarto┼Ť─ç ceny towaru lub zaoferuje inny. Reklamacja powinna zawiera─ç opis wady towaru oraz dzie┼ä powstania wady.

  1. 5.      POSTANOWIENIA KO┼âCOWE

5.1.   DARO 2 zastrzega sobie prawo do:

a)         zmiany cen oraz ilo┼Ťci towarów w ofercie systemu internetowego eRozrys. w ci─ůgu dnia,

b)        wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys,

c)         wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys,

d)        przeprowadzania i odwo┼éywania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzeda┼╝y.

5.2.   DARO 2 zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç poprawiania b┼é─Ödów w opisie produktów.

5.3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si─Ö przepisy kodeksu cywilnego.

5.4.   Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu jest w j─Özyku polskim i maj─ů do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5.5.   S─ůdem w┼éa┼Ťciwym dla rozpatrywania sporów wynikaj─ůcych z umowy zawartej mi─Ödzy DARO 2 a Klientem jest s─ůd powszechny w┼éa┼Ťciwy dla siedziby pozwanego lub s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla miejsca wykonania umowy. Je┼╝eli powodem jest DARO 2 mo┼╝e spraw─Ö skierowa─ç do s─ůdu powszechnego w Poznaniu lub do s─ůdu wskazanego powy┼╝ej.

 

 

 

© neronIT Sp. z o.o. wszystkie prawa zastrze┼╝one